De revolutie van de zelfdenkende moleculaire systemen

Nederland heeft in het verleden goede keuzes gemaakt door te kiezen voor het met schaal en stabiliteit ontwikkelen van kennis van complexe moleculaire systemen, hetgeen o.a. geleid heeft tot een Nobelprijs voor Ben Feringa. Het begrijpen, manipuleren en synthetiseren van dergelijke systemen zou een doorbraak teweeg brengen naar nieuwe duurzame materialen en energiezuinige oplossingen voor dataopslag en dataverwerking. Hiervoor is een radicaal nieuwe aanpak van moleculair onderzoek nodig die chemie verbindt met big data en AI, oftewel “Big Chemistry”. Dit voorstel heeft als doel een volledig gerobotiseerd laboratorium te bouwen, en dit te koppelen aan excellente wetenschap aan de ene kant en industriële R&D op het gebied van formulering van complexe mengsels aan de andere kant. Voor het Robotlab zien wij een bijdrage aan het BBP van € 0,4-0,75 mld, waarbij aspecten op het gebied van duurzaamheid nog niet kwantitatief hebben meegewogen. Het fundamentele onderzoek zal deels gelieerd worden aan de Max Planck Gesellschaft, middels het opstarten van een binationale Max Planck Campus. Het gerobotiseerd laboratorium zal een faciliteit worden met internationale uitstraling voor de op wetenschap gebaseerde technologie om duurzame formuleringen te verkrijgen. De looptijd van dit programma is zeven jaar (2022-2028), en we vragen een investering uit het groeifonds van € 96.9 mln als onderdeel van een totale publieke en private investering van ongeveer € 207.5 mln.