Digitaal Onderwijs Goed Geregeld!

Voor het realiseren van kwalitatief goed onderwijs en de ambities voor het onderwijs van morgen is een efficiënte, veilige, betrouwbare en toekomstbestendige digitale (leermiddelen)infrastructuur (als randvoorwaarde) noodzakelijk. Sectororganisaties PO-, VO- en MBO-raad, het Ministerie van OCW en de brancheorganisaties van uitgeverijen (GEU), van distributeurs (KBb-E) en van educatieve softwareleveranciers (VDOD) hebben de handen ineen geslagen om gezamenlijk een dergelijke digitale (leermiddelen)infrastructuur te realiseren. Dit doen zij door een sluitend afsprakenstelsel te ontwikkelen met werkende (open) standaarden, basisvoorzieningen en afspraken waar alle partijen zich aan houden.

Met dit voorstel realiseren de publieke en private partijen een dergelijk afsprakenstelsel en vernieuwde digitale (leermiddelen)infrastructuur en zorgen zij ervoor dat:

  • digitale leermiddelen altijd werken en leerlingen en docenten ervanuit mogen gaan dat hun privacy en de informatiebeveiliging goed zijn geregeld;
  • leerlingen en onderwijsinstellingen zeggenschap hebben over hun eigen data;
  • docenten snel en probleemloos gebruik kunnen maken van innovaties die op de markt komen, zoals bijvoorbeeld ‘virtual reality’ toepassingen;
  • de infrastructuur eenvoudiger wordt met duidelijke standaarden, dat zorgt voor een gelijk speelveld en een verlaging van de toetredingsdrempels voor nieuwe leveranciers.

Het geschatte bbp-effect bedraagt €29,2 mln per jaar en eenmalig €29,9 mln. De gevraagde bijdrage van het Groeifonds is €34,3 mln. €3,3 mln wordt door bedrijven middels cofinanciering van 50% van de subsidieregeling van €6,5 miljoen ingebracht. Door de impuls zijn publieke en private partijen in staat een schaalsprong van het complexe ecosysteem van de digitale (leermiddelen)infrastructuur te bereiken, waardoor niet-structurele investeringen wél structurele effecten teweegbrengen.