Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL)

De informatierevolutie brengt wereldwijd de logistieke sector in beweging. Deze ontwikkeling maakt het mogelijk om vlot en effectief data uit te wisselen tussen de verschillende ketenpartijen. Hierdoor krijgen zij meer inzicht in elkaars werkzaamheden en kunnen zij sneller innoveren. Dit leidt tot een efficiëntere en duurzamere logistieke sector en uiteindelijk tot meer economische groei. Tot nu toe laat logistiek Nederland deze kansen onbenut. 69% van de Nederlandse bedrijven in de logistieke ketens is nog niet digital ready. Wat ontbreekt is een betrouwbare data-infrastructuur - Internet of Logistics - voor het delen van commercieel gevoelige logistieke data.

DIL is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam, Schiphol/Cargonaut, Portbase, evofenedex, TNO en Douane en wordt ondersteund door vele partijen, zoals de Logistieke Alliantie, de Topsector Logistiek, FENEX en TLN. Met het project willen zij de kansen van de digitale revolutie aangrijpen voor het vernieuwen en verduurzamen van de logistieke sector in Nederland.

DIL bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  1. De realisatie van een overkoepelde, decentraal georganiseerde data-deel-infrastructuur (BDI);
  2. De ontwikkeling van nieuwe diensten op deze infrastructuur;
  3. De uitrol van een ‘digital readiness transitie agenda’, om minimaal de helft van de Nederlandse logistieke bedrijven over de digitale streep te trekken.

DIL realiseert hiermee in vijf jaar één federatieve data-infrastructuur voor logistiek Nederland en een ‘digitaal vaardig’ bedrijfsleven en overheid. Na vijf jaar is de markt zelf in staat om blijvend data te delen en innovaties te ontwikkelen en op te schalen.

DIL levert over de periode 2021-2035 een bijdrage van ongeveer € 167 mln. aan het bbp en € 9,3 mln. aan de klimaatdoelstellingen. DIL vraagt hiervoor een bijdrage van € 51,1 mln.