Digitale Oplossingen voor Onderwijsproblemen

De hoge werkdruk voor leraren, lage motivatie van leerlingen, en digitale systemen die niet werken voor het speciaal onderwijs – het is maar een greep uit de problemen die goed onderwijs in de weg staan. Deze structurele problemen zijn niet eenvoudig op te lossen binnen de huidige kaders van het onderwijs. Daarom hebben steeds meer scholen de ambitie om digitale oplossingen te ontwikkelen. Of bestaande producten aan te passen.

Toch komt deze innovatie onvoldoende los en zijn publieke waarden in het geding. Enerzijds doordat aanbieders onvoldoende responsief zijn. Anderzijds omdat scholen weliswaar ambities hebben, maar hun budget niet mogen aanwenden voor risicodragende investeringen in digitale innovatie. En andere scholen met soortgelijke vragen niet eenvoudig weten te vinden.

Daar biedt dit voorstel een oplossing voor. Door scholen de regie te geven, gericht te ondersteunen en zo de transactiekosten voor ontwikkeling en opschaling te verlagen, leidt het tot uitvoerbare digitale oplossingen die de belangrijkste wicked problems uit het onderwijs te lijf gaan. Hiertoe kent het voorstel innovatieroutes voor nieuwe oplossingen, aanpassingen van bestaande producten, en voor de opschaling van digitale oplossingen. Het voorstel leidt tot structurele en incidentele bbp effecten van € 60,9 miljoen en € 56,3 miljoen, respectievelijk, met een gevraagde bijdrage van € 66,9 miljoen van het Groeifonds en € 4 miljoen aan bijdragen van EdTech bedrijven. Door scholen te verbinden, projecten tet ondersteunen en te evalueren, komen we tot een krachtig en reflexief ecoysteem voor digitale innovatie in het onderwijs.