Digitaliseringsimpuls NL

Het doel van de Digitaliseringsimpuls Onderwijs is het benutten van de kansen van digitalisering om lerenden met onderwijs van wereldklasse toe te rusten op de snel en continu veranderende arbeidsmarkt en samenleving door:

De Digitaliseringsimpuls Onderwijs richt zich ten eerste op een toegankelijke kennisinfrastructuur. Er is namelijk meer kennis nodig over wat wel en niet goed werkt met digitalisering voor de onderwijskwaliteit. Met de voorgestelde Centers for Teaching and Learning willen we daarom de kansen van digitalisering op instellingsniveau beter benutten, waardoor docenten kwalitatief beter onderwijs kunnen geven en studenten beter onderwijs krijgen. Met docenten, wetenschappers én werkgevers willen we het onderwijs innoveren via transformatiehubs. Het voorstel richt zich ten tweede op een versterking van de ICT-infrastructuur. Met de inrichting van sectorale ICT-infrastructuur krijgen mbo-, hbo- en wo-instellingen betere toegang tot snelle, veilige en voordelige ICT-voorzieningen.

De Digitaliseringsimpuls Onderwijs bundelt de krachten van alle 113 mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten om een gestandaardiseerde, veilige en betrouwbare sectorale ICT-infrastructuur en een sectorale kennisinfrastructuur te realiseren.

Het budget van Digitaliseringsimpuls Onderwijs bedraagt € 603 mln. Hiervan wordt € 40 mln. in-kind gefinancierd door de onderwijsinstellingen en € 3 mln. door het bedrijfsleven. De gevraagde bijdrage uit het Nationaal Groeifonds is € 560 mln.: voor fase 1 € 100 mln. en voor fase 2 € 460 mln.