Emissieloze binnenvaart, waterstof elektrisch (RH2INE Kickstart IWT)

De ambitie op nationaal en internationaal niveau is dat de binnenvaart in 2050 zero-emissie is. Een van de manieren om dat te realiseren is de inzet van waterstof. Dit project richt zich op de (om)bouw van 12 binnenvaartschepen met volledig waterstof-elektrische aandrijving, de ontwikkeling van containers geschikt voor waterstof en de realisatie van vier vulstations. De schepen gaan varen binnen Nederland en op de corridor Rotterdam-Duisburg.

Het uiteindelijke doel van het project is een doorbraak te forceren in de opschaling naar zero emissie binnenvaart, in lijn met de systeemverandering naar een brede toepassing van waterstof. Daardoor ontstaat vertrouwen in de waterstoftechniek in de binnenvaart. Dit leidt ertoe dat er meer waterstofschepen worden gebouwd en er een netwerk van waterstofvulstations langs belangrijke vaarwegcorridors wordt gerealiseerd.

Vernieuwend is de manier waarop binnenvaartondernemers, verladers, leveranciers van waterstof en overheden samenwerken om een dergelijke systeemverandering tot stand te brengen. Daarnaast is de waterstof-elektrische voortstuwing een techniek die in de binnenvaart nog niet eerder is toegepast.

Het project levert een structurele en positieve bijdrage aan het BBP in Nederland. De kennis en ervaring die bij de bouw van de schepen en de laadstations wordt opgedaan kan direct worden ingezet bij nieuwe projecten met waterstof in de binnenvaart. Dit biedt ook kansen voor de export.

Het voorstel is ingediend door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en is een initiatief van een consortium bestaande uit de Provincie Zuid-Holland, de binnenvaartcoöperatie NPRC en de bedrijven Future Proof Shipping en de HTS-Group. Het wordt ondersteund door onder andere het Havenbedrijf Rotterdam. Internationaal wordt samengewerkt met de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Voor dit project wordt een bijdrage gevraagd van ‚ā¨ 136 mln. uit het Groeifonds.