Groeiplan Watertechnologie

Waterschaarste vormt wereldwijd een van de grootste bedreigingen voor de welvaart (World Economic Forum). Dit betekent een grote kans voor de op exportgerichte Nederlandse watertechnologiesector. Het Groeiplan Watertechnologie geeft een belangrijke impuls aan uitbreiding en export van de sector. Het plan zorgt er tevens voor dat in Nederland voldoende schoon water beschikbaar is, zowel voor drinkwater en natuur als voor de veel waterverbruikende (exporterende) land- en tuinbouw en industrie.

Het Groeiplan adresseert deze grote maatschappelijke uitdagingen rond waterbeschikbaarheid én zet in op economische groei. Het plan neemt barrières weg voor groei en export van de watersector en gerelateerde sectoren.

Het Groeiplan omvat het gehele K&I-ecosysteem: van onderzoek tot en met verdere ontwikkeling, opschaling en nationale en internationale exploitatie, én het intensiveert de afstemming binnen de sector en met andere sectoren. Daarmee wordt de doorstroming van kennis naar kunde naar kassa geborgd. Dit is uniek in Nederland.

De totale projectkosten over 10 jaar bedragen 857 miljoen euro, waarvan 395 miljoen euro wordt gevraagd van het Groeifonds. 

De uitvoering van dit Groeiplan creëert op langere termijn een extra toegevoegde waarde voor Nederland van 0,10-0,18% van het BBP in 2030. De maatschappelijke effecten betreffen schoon water, waterneutraliteit (het vermindert het verbruik van water) en circulariteit (het bespaart grondstoffen en energie).

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de indiener, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is partner. In het Groeiplan werken circa 600 partijen samen: bedrijven, onderzoeksinstellingen, waterschappen, drinkwaterbedrijven, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, provincies en gemeenten en enkele ngo’s. Het aantal bedrijven is zo’n 500 (een groot deel is MKB).