Groenvermogen II

Waterstof speelt een belangrijke rol in onze economie. Nederland is met 16,5 miljard m3 per jaar, de op één na grootste speler in Europa. Om die positie te behouden in een klimaatneutrale wereld moet groene waterstofproductie worden opgeschaald. Dit programma maakt dat mogelijk door een tender uit te schrijven voor elektrolysefaciliteiten van minimaal 100 MW. Enerzijds bieden deze elektrolysers direct groene waterstofproductie, maar ze zijn ook essentieel om te leren hoe de opschaling van waterstof naar de uiteindelijk benodigde 1000 MW schaal mogelijk is. Dankzij draaiende faciliteiten kunnen belangrijke innovatievragen worden beantwoord, zoals hoe kan worden omgegaan met fluctuerend aanbod van groene stroom en groene waterstof. Om ook ketenspecifieke innovatievragen op te lossen, worden elektrolyseprojecten beoogd in verschillende industriële ketens, zoals chemie, jet fuel, staal en kunstmest. Opschaling in specifieke ketens en daarmee de creatie van een thuismarkt biedt ook kansen voor de maakindustrie. Het zal een toeleverende Nederlandse maakindustrie tot stand te brengen en daarmee een nieuw groen ecosysteem realiseren waarin de sectoren energie, hightech en chemie nauw samenwerken.

Deze aanvraag, Groenvermogen II, maakt gebruik van de organisatie van het eerder goedgekeurde Groenvermogen I R&D- en HCA-programma en biedt daarmee praktijklocaties om innovaties toe te kunnen passen. Voor de tender wordt een bijdrage uit het Groeifonds gevraagd van M€ 500 waarmee M€ 1250 aan groene investeringen wordt losgemaakt. Door de schaalvergroting die wordt bewerkstelligd en de innovatie die wordt aangejaagd met dit programma zullen de kosten van elektrolyse worden verlaagd. Dit maakt verduurzaming van de industrie haalbaar en draagt bij aan het verdienvermogen van Nederland.