H2opZee

Voor de Nederlandse energietransitie is duurzame energie uit de Noordzee essentieel. Aanlanding en integratie van die energie is een belangrijke barrière voor het tijdig, betaalbaar en optimaal benutten van de Noordzee. Het ver weg op zee produceren van groene waterstof met additionele
windenergie en die aanlanden met een (bestaande) pijpleiding zal helpen de energietransitie te versnellen en kostenefficiënter te maken. Eén pijpleiding vervoert immers evenveel energie als 5-10 elektriciteitskabels, die in realisatie kostbaar en complex zijn.

H2opZee realiseert 300-500 MW additionele groene-waterstof-uit-zee-capaciteit gecombineerd met een pijpleiding die in de toekomst door 10-12 GW kan worden benut. Dit project is wereldwijd het eerste op deze schaal en vergt een belangrijke RD&I-inspanning om technologie op deze schaal te mariniseren en demonstreren. Die doorbraak is nodig om de grootschalige uitrol van groenewaterstof-uit-zee te versnellen en de klimaatdoelstellingen te halen. H2opZee start met een haalbaarheidsstudie, waarna via een tender de realisatie van het project wordt gegund.

H2opZee versnelt een betaalbare energietransitie door productie van essentiële groene waterstof in zulke hoeveelheden dat verduurzaming van bijvoorbeeld industrie (chemie, staal) en zwaar transport mogelijk wordt en de groene-waterstofproductie opgeschaald.

H2opZee versterkt de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie, helpt de wind- en groenewaterstofproductiewaardeketen naar Nederland te trekken en levert technologie en kennis die wereldwijd kan worden geëxporteerd. H2opZee draagt jaarlijks EUR 30 mln. en via vervolgprojecten tot EUR 400 mln. bij aan het structurele verdienvermogen van Nederland.

Het project vergt EUR 1.500 mln. private investering en heeft daarnaast EUR 750-850 mln. subsidie en EUR 462 mln. Groeifondsbijdrage nodig.