LLO Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden

Het doel van het LLO Collectief is om een nieuw duurzaam regionaal scholingsaanbod voor laagopgeleiden en laaggeletterde inwoners te ontwikkelen dat leidt tot een goede doorstroom naar beroepsonderwijs of de arbeidsmarkt. In de diverse arbeidsmarktregio’s wordt een LLO Collectief voor laagopgeleiden en laaggeletterden opgericht. Binnen de LLO Collectieven gaan UWV, gemeenten, opleiders en werkgevers samen aan de slag om op basis van behoeften en mogelijkheden van laagopgeleiden en laaggeletterde inwoners passende scholingsarrangementen ontwikkelen.

Het LLO Collectief sluit aan bij het vraagstuk dat laagopgeleide en laaggeletterde inwoners nauwelijks gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn om een (betere) plek op de arbeidsmarkt te krijgen. Hierdoor blijft deze groep achterlopen bij de sociale en economische ontwikkelingen, loopt het bedrijfsleven medewerkers mis en blijven talenten onbenut.

De begroting voor het LLO Collectief bestaat uit een gevraagde bijdrage van het Nationaal Groeifonds van €50.500.000,- voor 20 arbeidsmarktregio’s (opgedeeld in verschillende fasen) naast € 3.000.000,- cofinanciering van publieke en private partners.