Luchtvaart in Transitie

De Nederlandse luchtvaartsector heeft de kans om als pionier in Europa te acteren in de transitie naar duurzame luchtvaart. Hiertoe ontwikkelt Luchtvaart in Transitie technologie, producten en kennis waarvoor sterk toenemende vraag uit de wereldmarkt bestaat. Luchtvaart in Transitie vergroot hiermee het structurele verdienvermogen van de Nederlandse economie, en pakt versneld de negatieve effecten van de luchtvaart aan, in lijn met de IPCC aanbevelingen.

Waar investeert het groeifonds in?

Knelpunten, zoals de onderlinge afhankelijkheid, grote risicovolle schaalsprongen, gebrek aan testruimte en gebrek aan technisch personeel staan het verduurzamen van de luchtvaart – en het daaraan verdienen door Nederlandse bedrijven – in de weg. Dit programma lost deze knelpunten op door de luchtvaartsector te verenigen en bouwt hiervoor een open innovatie-infrastructuur door het:

  • realiseren van first-of-a-kind-pilotfaciliteiten voor synthetische vliegtuigbrandstof;
  • ontwikkelen van duurzame ultra-efficiënte demonstratievliegtuigen met doorbraaktechnologie voor waterstofaandrijving, materialen en systemen;
  • inrichten van een proeftuin met laad- en tankinfrastructuur en fieldlabs op Nederlandse luchthavens voor de hele luchtvaartketen.

Nieuw en kansrijk onderzoek zal de innovatie-infrastructuur blijvend voeden.

Hoe draagt het project bij aan economische groei in Nederland?

Kansrijke onderzoeken en innovaties komen versneld tot implementatie door knelpunten weg te nemen en nieuwe innovatie-infrastructuur te creëren. Naar verwachting wordt de gevraagde bijdrage van het Nationaal Groeifonds (504 miljoen euro) meerdere keren terugverdiend.

Wie leidt het project?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is het indienende departement en wordt gesteund door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit project wordt getrokken door een consortium van Royal Schiphol Group, Lucht- en Ruimtevaart Nederland, SkyNRG, Koninklijke NLR, TU Delft en hun partners.