MedTechNL

Medische technologie verbetert de gezondheid van mensen, transformeert het gezondheidszorgsysteem en geeft een impuls aan de economie: MedTechNL ontwikkelt nieuwe zorgconcepten en innovatieve medische technologie voor betere kwaliteit, bemensbaarheid en betaalbaarheid van gezondheid en zorg, met focus op drie pijlers. De productie en export van deze innovaties geven de economie een impuls en vergroten het Nederlandse marktaandeel binnen de internationale medtech sector. Het toekomstbeeld: mensen blijven langer gezond, en zijn daardoor gelukkiger, productiever en sterker maatschappelijk betrokken. Ze herstellen sneller van medische ingrepen en hebben meer controle over hun eigen leven.

MedTechNL realiseert het leidende medtech-ecosysteem van Europa door:

  • Grootschalige samenwerkingen door het samenbrengen van technische en medische disciplines
  • Realiseren van toegankelijke infrastructuren om medtech innovaties en nieuwe zorgconcepten versneld te ontwikkelen en te implementeren
  • Meetbaar maken van de impact van die innovaties op kwaliteit, bemensbaarheid en betaalbaarheid van gezondheid en zorg
  • Het genereren van oplossingen voor bottlenecks in het ecosysteem, zoals de transitie van het zorgstelsel, data-architectuur en opschaling van initiatieven en bedrijvigheid

MedTechNL is een nationaal consortium met een breed draagvlak en commitment

Nederland biedt een vruchtbare voedingsbodem voor dit initiatief: innovatieve organisaties, excellente wetenschap en een van 's werelds beste zorgstelsels. >270 partijen uit het Nederlandse ecosysteem ondersteunen en investeren in dit voorstel: in totaal EUR ~1.500 m tot het jaar 2030, met een gevraagde investering van het Nationaal Groeifonds van EUR ~600 m. Dit voorstel biedt oplossingen voor de uitdagingen binnen de gezondheidszorg en zal een enorme economische impuls realiseren met een geschatte jaarlijkse toegevoegde waarde van EUR ~4.100 m voor de medtech sector op de lange termijn.