NXTGEN HIGHTECH

De nieuwe generatie hightech equipment - voor toekomstige generaties. Een sprong vooruit is nodig

De Nederlandse productie van hightech equipment is van wereldniveau en levert een groot aandeel in onze export. Deze positie is te danken aan de expertise en het ondernemerschap van de spelers in dit ecosysteem en aan hun nauwe samenwerking. Maar de concurrentie in de wereld groeit, er liggen dringende maatschappelijke opgaven en de benodigde investeringen worden steeds groter. Het investeringsprogramma NXTGEN HIGHTECH pakt dit alles in één keer aan.

Meer groei en maatschappelijke thema’s aanpakken

Het programma wil over een periode van zeven jaar € 1,2 miljard investeren (waarvan ca. de helft van het Nationaal Groeifonds) in zes essentiële toepassingsgebieden voor de generaties die na ons komen:

  • schone energie
  • datacommunicatie via licht
  • apparatuur voor snellere medicijnontwikkeling zonder dierproeven
  • snellere chips
  • innovatieve productie van lichte composietmaterialen
  • snelle en precieze robots in de land- en tuinbouw

Het doel is om dit Nederlandse hightech equipment ecosysteem tegen 2040 leidend in Europa te maken, met uiteindelijk een extra bijdrage aan het bbp van € 11 tot 16 miljard per jaar. Daartoe gaan consortia van bedrijven en kennisinstellingen nieuwe technologieën ontwikkelen en nog sterker samenwerken: kennis uitwisselen, leren van elkaar en met elkaar, nieuw talent aantrekken.

Ready to start met brede steun

De plannen voor de uitvoering van dit programma liggen klaar. Als NXTGEN HIGHTECH groen licht krijgt kan het direct van start. 189 MKB bedrijven, waaronder 75 start-ups en scale-ups, 130 grotere bedrijven en 23 kennisinstellingen hebben hun deelname en bijdrage toegezegd.