Oncode-PACT

Kanker is een enorme uitdaging voor onze gezondheid. Innovatieve medicijnen zijn nodig om kanker te overwinnen. Tegelijkertijd zijn wereldwijde verkoop van kankermedicijnen en contractonderzoek-activiteiten voor medicijnontwikkeling 2 grote economische kansen. Het Nederlandse ecosysteem heeft de juiste ingrediënten om deze kansen te verzilveren.

Het knelpunt vormt het lange en uitdagende preklinisch ontwikkelproces van medicijnen. Partijen hebben in Nederland onvoldoende toegang tot expertise, faciliteiten en kapitaal hiervoor. Daarnaast voorspelt het preklinische ontwikkelproces in onvoldoende mate of kandidaat-medicijnen ook in patiënten werken. Het overgrote deel van de kandidaat-medicijnen falen in opvolgende klinische studies met hoge (onnodige) ontwikkelingskosten tot gevolg.

Oncode-PACT bouwt een 'virtuele' preklinische ontwikkelmachine die de ontwikkeling van kankermedicijnen tegen kanker verbetert en versnelt. Het biedt alle Nederlandse kankeronderzoekers en (mkb-)bedrijven expertise en faciliteiten voor preklinische ontwikkeling. Tegelijkertijd innoveert Oncode-PACT het preklinische ontwikkelproces met een combinatie van organoïden (mensmodellen), patiëntencohorten (unieke nationale databases) en kunstmatige intelligentie. Hierdoor kan Oncode-PACT in een heel vroeg stadium al voorspellen of kandidaat-medicijnen echt kansrijk zijn.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dient dit voorstel in namens de betrokken ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en alle deelnemende partijen. Meer dan 40 leidende partijen uit het oncologie ecosysteem zijn al aangesloten om uitvoering te geven aan Oncode-PACT, waaronder mkb, grote bedrijven, universiteiten, UMCs en onderzoekinstituten en maatschappelijke partners. Partijen die preklinische ontwikkeling ondersteunen, unieke technologie hebben om het ontwikkelproces te innoveren of veelbelovende kankermedicijnen ontwikkelen. Het ervaren Oncode Institute gaat de organisatie van Oncode-PACT uitvoeren. Het Nationaal Groeifonds wordt gevraagd om mee te investeren (€ 321 miljoen) in een totale investering van € 662 miljoen, om Oncode-PACT op te bouwen tot een duurzaam onderdeel van het ecosysteem dat ons toekomstig verdienvermogen en gezondheid versterkt.