Ontwikkelkracht: een sterke kennis infrastructuur voor het onderwijs

Onderwijs is het fundament van de toekomst van onze kinderen, onze kenniseconomie en onze samenleving. Investeren in onderwijs stimuleert de economische groei stevig en langdurig. Anno 2021 staat dit fundament onder druk. Waar Nederland voorheen een van de beste onderwijssystemen ter wereld kende, zijn we inmiddels een Europese middenmoter geworden.

Het Groeifonds biedt een unieke kans om grootschalig te kunnen investeren in het lerend vermogen van het onderwijs. Vanwege een gebrekkig lerend vermogen zijn de prestaties van leerlingen de afgelopen 20 jaar geleidelijk gedaald. Op dit moment baseren schoolleiders hun beslissingen onvoldoende op wetenschappelijke kennis over wat werkt, ontbreekt het leraren aan middelen om onderwijs evidence-informed te verbeteren, worden scholen onvoldoende betrokken bij vraagarticulatie voor onderzoek, en worden wetenschappelijke bevindingen vaak niet in bruikbare vorm beschikbaar gesteld. Terwijl de kwaliteit van leraren en schoolleiders bepalend is voor goed onderwijs.

Daarom verdient de ontwikkelkracht van het onderwijs een impuls. Door te investeren in kennisdeling, de ontwikkeling van effectieve interventies, het versterken van de onderzoeks- en verbetercultuur op scholen en het professionaliseren van leraren en schoolleiders. De Britse Education Endownment Foundation en andere voorbeelden uit binnen- en buitenland laten zien dat dergelijke investeringen leiden tot sterkere onderwijsprofessionals, lerende schoolculturen en betere leerlingprestaties. Zo zetten we onderwijsprofessionals aan het roer, in nauwe samenwerking met wetenschappers. De structurele en incidentele bbp effecten bedragen € 107,7 miljoen en € 84,2 miljoen, respectievelijk, met een gevraagde bijdrage van € 332,2 miljoen van het Nationaal Groeifonds en € 161,4 miljoen aan bijdragen van scholen.