Opschaling van publiek private samenwerkingen in het beroepsonderwijs

Het voorstel bevat een aanpak voor opschaling van publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs. Hiermee kunnen we een deel van de kloof dichten tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt. En geven we een impuls aan de toepassing van innovaties in de praktijk, leven lang ontwikkelen en het productiviteitsniveau van (kleine) bedrijven.

Het groei- en concurrentievermogen van Nederland staat onder druk. Transities op het gebied van klimaat, energie, zorg, landbouw en wonen vragen veel van ons menselijke kapitaal. De vakmensen van morgen hebben andere kennis en vaardigheden nodig. En er zijn er méér van nodig. We zullen daarnaast veel beter gebruik moeten maken van kennis en innovatieve oplossingen.

De afgelopen 10 jaar zijn ruim 400 publiek-private samenwerkingsverbanden (pps) ontstaan met 12.000 bedrijven, 8.000 docenten en 124.000 studenten die de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt aantoonbaar verbeteren. Door systeem- en transformatiefalen blijft de benodigde schaalgrootte echter uit en is impact nog te bescheiden.

In de aanpak bouwen we voort op dit beschikbare fundament, en nemen we in vijf stappen de factoren die dit falen veroorzaken weg. We nemen: (1) de meest cruciale maatschappelijke uitdagingen en groeisectoren als uitgangspunt, selecteren (2) daarbij 50 pps’en met een track-record die opgeschaald kunnen worden en waarmee (3) KPI’s worden afgesproken. We faciliteren daarbij (4) lerende governance en stage-gate financiering, en (5) landelijke monitoring en bijsturing.

Hiervoor is voor acht jaar een totale investering van € 1,580 miljard nodig, waarvan € 656 miljoen afkomstig uit het Nationaal Groeifonds. Dit leidt tot een structureel effect van € 4 miljard (0,5% BBP).