Pandemic preparedness and response APOLLONL (afgewezen)

APOLLONL, het publiek-private Pandemic Preparedness & Response (PP&R) consortium heeft als missie om een volgende pandemie minstens tweemaal sneller te mitigeren dan de COVID 19 pandemie en daarmee structureel jaarlijks ongeveer €13 miljard BBP-impact besparen. APOLLONL genereert een duurzaam nationaal groeivermogen op de lange termijn van €285 miljoen tot €1.6 miljard.

Er zijn verbeteringen mogelijk in de vroegtijdige voorspelling van de verspreiding en in logistieke planning, ook van diagnostiek. Ook kan Nederland meer bijdragen aan de ontwikkeling van een vaccin of therapieën en kunnen betere instrumenten worden ontwikkeld voor onderbouwing en draagvlak van beleid.

Nederland heeft immers een rijke traditie op het gebied van vaccinontwikkeling; 30% van alle vaccinkennis heeft een Nederlandse basis. Daarnaast heeft Nederland een uniek publiek-privaat LSH R&D&I ecosysteem en een overheid die o.a. met Future Affordable & Sustainable Therapies bijdraagt aan volksgezondheid én economie.

APOLLONL bereikt optimale PP&R middels R&D&I aan surveillance & diagnostiek, preventie en aanpak van virale infectieziekten.

De gevraagde overheidsbijdrage van €460 miljoen wordt binnen de looptijd van 7 jaar gematcht door bedrijven met minstens €460 miljoen. De ontwikkelde kennis, technologische platforms, producten en diensten zullen een breed scala aan infectieziekten het hoofd kunnen bieden. Het project genereert zo al op korte termijn maatschappelijke en economische impact, ook als zich geen pandemie voordoet.