PhotonDelta

Dit voorstel heeft als doel om het Nederlandse ecosysteem voor geïntegreerde fotonica naar een best-in-class positie te brengen. Het Nationaal Groeifonds biedt een ‘once-in-a-lifetime-opportunity’ om als Nederland de kans te pakken en te investeren in deze opgave. Immers, het gaat hier om de versnelde volwassenheid van een jonge Nederlandse industrie, verbonden in het ecosysteem PhotonDelta. Het voorstel bouwt voort op het Nationaal Plan Geïntegreerde Fotonica, waarvoor eerder al overheidsmiddelen zijn vrijgemaakt. Vanuit impactpaden geanalyseerd, zet het voorstel in op een drievoudige uitdaging die simultaan en in onderlinge afhankelijkheid moet worden gerealiseerd:

  1. Doorontwikkeling van het ecosysteem (outcome: enabling co-design). Met het Nationaal Plan voor fotonica is een eerste goede stap gezet, maar met dit voorstel is het mogelijk om het ecosysteem uit te breiden en de faciliteiten naar het benodigde niveau te brengen om daarmee verregaande samenwerking en integratie op andere platformen te realiseren;
  2. Ontwikkeling van applicatietechnologie in de vorm van een wereldklasse ontwerpbiblioheek voor toepassingen (outcome: enabling market). Geïntegreerde fotonica heeft als groot voordeel dat het multi-toepasbaar is. Dit betekent ook dat er veel uitdagingen zijn om de toepassingen generiek af te stemmen op maatschappelijk relevante applicaties in de markt van onder andere telecom, agrifood, health en mobility;
  3. Industrialisatie van de fotonische chipindustrie en bovenstaande toepassingen (outcome: enabling state-of-the-art). Zonder opschaling en integratie met hoog volume platformen is er een minder goede concurrentiepositie, beperkt duurzaam verdienvermogen en geen significant BBP-effect.

Kortom: het voorstel streeft naar een versnelde, verregaande doorontwikkeling van het ecosysteem en een industriële ontwikkeling.

Het voorstel omvat een totale investering van € 1.1 miljard in zes uitvoeringsjaren. De gevraagde bijdrage uit het Nationaal Groeifonds betreft 43% daarvan, ruim € 470 miljoen. Het resterend deel komt van de partners en stakeholders.