Rail Ghent-Terneuzen

Efficiënte, duurzame logistiek is cruciaal voor de havenindustrie en voor de economie en leefbaarheid in een havenregio. North Sea Port is, met een toegevoegde waarde van € 12,5 mld. en een arbeidsmarkt voor 100.000 personen, de derde havenregio van Europa. Het zestig kilometer lange, grensoverschrijdende havengebied strekt zich uit van Vlissingen tot Gent.

Een goede spoorinfrastructuur die goed is aangesloten op het nationale en internationale spoornetwerk is hierbij essentieel. De huidige ontsluiting van het havengebied via het spoor is echter niet op orde. Hierdoor treden knelpunten op in het spoorgoederenvervoer, waardoor treinen niet of met vertraging kunnen rijden, en worden economische en duurzaamheidskansen onbenut gelaten.

Rail Gent-Terneuzen is een grensoverschrijdende samenwerking tussen het

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de federale overheid van België en het havenbedrijf North Sea Port. Nederland en België dragen elk 50% van de kosten. Het project omvat nieuw aan te leggen spoorinfrastructuur (Axel – Zelzate) en verbeteringen van het huidige spoor, waarmee het havengebied direct wordt aangesloten op de TEN-T en Railfreight Corridors North Sea Mediterranean, Rhine-Alpine en North Sea Baltic.

Door de verbeterde aansluiting worden knelpunten voor spoorgoederenvervoer opgelost en ontstaan mogelijkheden om meer goederenvervoer van de weg naar het spoor te verplaatsen. Dit kan leiden tot een vermindering van wegtransport (8500 vrachtwagens per maand), van CO2-uitstoot (80% ton/km) en van de files (4,5 km per dag).

Uiteindelijk zal het project ook meer grensoverschrijdend personenvervoer tussen Gent en Terneuzen mogelijk maken. Daarmee draagt het ook bij aan de verbinding tussen de Nederlandse en Belgische arbeidsmarkt en de verbetering van de bereikbaarheid van bedrijven en woonkernen in het havengebied. Dit levert een werkgelegenheidswinst op variërend van ruim 3000 tot ongeveer 6000 fte’s.

Voor het project wordt een bijdrage van € 105 mln. uit het Groeifonds gevraagd.