Welvaart door een inclusief ecosysteem voor ondernemerschap WINECON

Nederland loopt welvaart mis vanwege een onvoldoende inclusief ecosysteem voor ondernemerschap. Het doel van dit voorstel is om met meer diversiteit en inclusie bij te dragen aan een beter ecosysteem voor ondernemerschap, waardoor meer en beter ondernemerschap ontstaat dat bijdraagt aan brede welvaart. Met investeringen in een inclusief ecosysteem voor ondernemerschap wordt Nederland beter voorbereid op een toekomst die weliswaar onzeker is, maar vol met maatschappelijke uitdagingen, waarvoor ondernemerschap meer nodig is dan ooit.

Deze investeringen zijn gebaseerd op het wetenschappelijke inzicht dat welvaart wordt gecreëerd door nieuwe combinaties van kennis en vaardigheden van een diversiteit aan mensen en organisaties. Dit gebeurt niet vanzelf: hiervoor is ondernemerschap nodig. Dit ondernemerschap wordt mede mogelijk gemaakt door goed functionerende, inclusieve ecosystemen. Het Nederlandse ecosysteem voor ondernemerschap functioneert op een aantal fronten zeer goed, maar maakt nog te weinig groei mogelijk, met name door vrouwelijke ondernemers en ondernemers met een migratieachtergrond. Met een inclusiever ecosysteem wordt meer en beter ondernemerschap gerealiseerd.

Interventies zijn geboden op drie terreinen, die we oppakken met vier programmalijnen: 1) ondernemerschapsonderwijs, 2) (betere) managementpraktijken, 3) (toegang tot) ondernemingsfinanciering, en 4) door wetenschap ondersteund beleid (kennisplatform). Alles vallend onder de noemer Welvaart door een INclusief ECosysteem voor ONdernemerschap (WINECON).

De activiteiten in de vier programmalijnen worden vanuit regionale ecosystemen geïnitieerd en vormgegeven, in samenwerking met regionaal en nationaal actieve organisaties die regio’s met elkaar verbinden, en zo recht doen aan regionale verscheidenheid, maar ook synergie op nationaal niveau realiseren. Met een subsidie van € 65 miljoen over een periode van zeven jaar wordt een totaal economisch rendement verwacht van € 1,9 miljard. Daarnaast is er een maatschappelijk rendement van meer ontplooiing van ondernemend talent, sociale mobiliteit, en het beter aanpakken van maatschappelijke transities.