Werklandschappen van de Toekomst

De ruim drieduizend bedrijventerreinen in Nederland vormen een belangrijk deel van het bebouwde oppervlak (ca. 30%) en passen in toenemende mate niet meer bij deze tijd. De urgente maatschappelijke en economische uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteitsherstel, energietransitie, het nieuwe werken, wonen en circulariteit vragen om een nieuw perspectief op deze gebieden.

In ons toekomstbeeld transformeren deze industrieterreinen en werklocaties naar werklandschappen van de toekomst waarbij fysieke vergroening het verbindende thema is om gezamenlijk (bedrijven, parkmanagement, groensector, provincies en gemeenten) aan verschillende maatschappelijke opgaven te werken.

Hoewel enkele koplopers in beweging zijn gekomen, blijkt de markt onvoldoende in staat om de transitie in te zetten. Dit programma richt zich op het aanpakken van de oorzaken die achter het markt- en systeemfalen liggen. Via een opschalingsaanpak, waarin steeds meer bedrijventerreinen worden gemobiliseerd en de groensector wordt versterkt, werkt het programma aan onder andere kennis, toegepaste innovatie, arbeidsmarkt, financieringsinstrumenten en draagvlak. Dat gebeurt in de praktijk op living labs en   ambassadeursbedrijventerreinen, die aan de basis staan voor verdere groei. Veel bedrijventerreinen en gemeenten toonden al belangstelling en een brede coalitie staat klaar om hun bijdrage te leveren.

Werklandschappen van de toekomst worden door dit programma de standaard. Zij zullen de komende decennia bijdragen aan onze brede welvaart. De benodigde impuls bedraagt € 49 miljoen uit het Nationaal Groeifonds, aangevuld met ruim € 28 miljoen aan cofinanciering. De groensector zal fors groeien in omzet, met productiviteitsverbeteringen die leiden tot bbp-groei. De MKBA geeft een positief saldo, met grote opwaartse potentie door (nog) niet-gekwantificeerde baten.