Kennisontwikkeling

Kennisontwikkeling is één van de terreinen waarop het Nationaal Groeifonds investeert in projecten. Het gaat over kansen die er liggen om te investeren in onderwijs en het leren van vaardigheden. Investeren in menselijk kapitaal leidt tot economische groei. Bijvoorbeeld doordat mensen door het opdoen van kennis betere diensten en producten kunnen maken, die meer geld opleveren. In beide rondes zijn voorstellen ingediend.

Een groep tieners in een klaslokaal. Samen staan ze om 2 laptops heen.

Projecten ronde 1

Voor de 1e ronde heeft de adviescommissie geadviseerd geld toe te kennen of te reserveren voor 2 projecten binnen deze pijler. Lees meer informatie.

Projecten ronde 2

Voor de 2e ronde heeft de adviescommissie geadviseerd geld toe te kennen of te reserveren voor 7 projecten binnen deze pijler. Lees meer informatie

Andere pijlers Nationaal Groeifonds

Een andere pijler waaraan geld is toegekend is Onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Voor de 1e ronde bestond tot begin 2022 binnen het Nationaal Groeifonds nog de pijler Infrastructuur met 3 ingediende voorstellen. Deze voorstellen zijn per 2022 overgeheveld naar het Mobiliteitsfonds. In de 2e ronde is nog 1 project gehonoreerd.