Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (R&D en Innovatie)

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie is één van de terreinen waarop het Nationaal Groeifonds investeert in projecten. Op dit terrein liggen kansen voor economische groei en die willen wij graag met initiatiefnemers verzilveren. Binnen onderzoek, ontwikkeling en innovatie valt onder andere fundamenteel onderzoek, doorontwikkeling van nieuwe technologieën of ideeën. In beide rondes zijn voorstellen ingediend.

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Projecten ronde 1

Voor de 1e ronde heeft de adviescommissie geadviseerd geld toe te kennen of te reserveren voor 5 projecten binnen deze pijler. Lees meer informatie.

Projecten ronde 2

Voor de 2e ronde heeft de adviescommissie geadviseerd geld toe te kennen of te reserveren voor 20 projecten binnen deze pijler. Lees meer informatie

Andere pijlers Nationaal Groeifonds

Een andere pijler waaraan geld is toegekend is Kennisontwikkeling. Voor de 1e ronde bestond tot begin 2022 binnen het Nationaal Groeifonds nog de pijler Infrastructuur met 3 ingediende voorstellen. Deze voorstellen zijn per 2022 overgeheveld naar het Mobiliteitsfonds. In de 2e ronde is nog 1 project gehonoreerd.