Waarom het Nationaal Groeifonds?

Het Nationaal Groeifonds investeert in de meest kansrijke projecten die een zo groot mogelijke bijdrage kunnen leveren aan ons verdienvermogen, oftewel duurzame, economische groei.

Daar plukken wij uiteindelijk allemaal de vruchten van. Economische groei zorgt ervoor dat mensen  meer te besteden hebben. Daardoor kunnen wij blijven investeren in onze gezondheidszorg en onderwijs.

Waarom is het fonds nodig?

Er zijn grote opgaven voor ons land. Onze productie groeit minder snel dan voorheen. Onze bevolking vergrijst. Andere landen worden met de dag concurrerender. Daarnaast moeten we maatregelen nemen tegen klimaatverandering.

Welvaart lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. We moeten continu werken aan het versterken van onze economie, zodat wij een aantrekkelijk land blijven om in te leven en te ondernemen. Op vele plekken  werken mensen samen aan projecten die vernieuwing mogelijk maken, waar zaken verbeterd worden.

Het Nationaal Groeifonds investeert in projecten die een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan structurele economische groei. Dit doet het Nationaal Groeifonds samen met initiatiefnemers en andere investeerders.