Projecten

Het Nationaal Groeifonds investeert in projecten die bijdragen aan economische groei voor de lange termijn. Dat doen wij samen met de initiatiefnemers achter een project en andere investeerders. 

Alle projecten die geld ontvangen uit het Groeifonds zijn zorgvuldig beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Daarbij kijkt de commissie naar het effect op de langetermijngroei van de Nederlandse economie en weegt zij de maatschappelijke voor- en nadelen. Bij een positief advies van de commissie besluit het kabinet of de projecten direct geld ontvangen. Bij een reservering vraagt de commissie om een betere onderbouwing van het voorstel. Zodra ze deze ontvangen hebben brengt de commissie opnieuw advies uit aan het kabinet. Uiteindelijk besluit het kabinet of het geld wordt toegekend aan een project. 

Projecten

Voor de eerste ronde heeft de commissie geadviseerd geld toe te kennen of te reserveren voor tien voorstellen van de pijlers kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek en innovatie (R&D&I).