Kennisontwikkeling 2e ronde

Kennisontwikkeling is één van de terreinen waarop het Nationaal Groeifonds investeert in projecten. Het gaat over kansen die er liggen om te investeren in onderwijs en het leren van vaardigheden. Investeren in menselijk kapitaal leidt tot economische groei. Bijvoorbeeld doordat mensen door het opdoen van kennis, betere diensten en producten kunnen maken, die meer geld opleveren.

Blok kennis variant B

Projecten ronde 2

Voor de 2e ronde heeft de adviescommissie geadviseerd geld toe te kennen of te reserveren voor 7 projecten binnen deze pijler.

Digitaal Onderwijs Goed Geregeld

Digitaal Onderwijs Goed Geregeld richt zich op de ICT-infrastructuur in het funderend onderwijs. Dit voorstel regelt een belangrijke randvoorwaarde voor de effectieve en veilige inzet van digitalisering in het onderwijs. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 34 miljoen. Een toekenning van € 34 miljoen.
Lees meer over dit project

Digitaliseringsimpuls onderwijs NL

Digitaliseringsimpuls onderwijs NL is gericht op het versterken van de digitalisering in het hoger onderwijs en mbo. Met deze grote impuls kan digitalisering in het hoger onderwijs en mbo echt naar een hoger plan worden getild. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 560 miljoen. Een toekenning van € 140 miljoen en een voorwaardelijke toekenning van € 420 miljoen. Lees meer over dit project

Impuls Open Leermateriaal

Impuls Open Leermateriaal zet in op de ontwikkeling en het gebruik van meer open leermiddelen. Het heeft potentie om leerkrachten meer regie te geven in de ontwikkeling van hun leermaterialen en daarmee hun professionaliteit te ondersteunen. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 78 miljoen. Een toekenning van € 20 miljoen en een voorwaardelijke toekenning van € 58 miljoen. Lees meer over dit project

Ontwikkelkracht

Met het voorstel Ontwikkelkracht wil men de verbetercultuur in het funderend onderwijs versterken. Daarbij is veel aandacht voor evidence based- en evidence informed-werken. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 332 miljoen. Een toekenning van € 101 miljoen en een voorwaardelijke toekenning van € 231 miljoen. Lees meer over dit project

Collectief laagopgeleiden en laaggeletterden

Het voorstel Collectief laagopgeleiden en laaggeletterden richt zich op het bevorderen van scholing onder deze groepen. Met dit collectief kan een tot nu toe moeilijk bereikbare groep beter worden bereikt. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 51 miljoen. Een toekenning van € 8 miljoen en een voorwaardelijke toekenning van € 43 miljoen. Lees meer over dit project

Nationale LLO Katalysator

De Nationale LLO Katalysator richt zich op het creëren van nieuw LLO-aanbod door onderwijsinstellingen. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 392 miljoen. Een toekenning van € 167 miljoen en een voorwaardelijke toekenning van € 225 miljoen. Lees meer over dit project

Opschaling publiek private samenwerking in het beroepsonderwijs

Opschaling publiek private samenwerkingen (PPS-en) in het beroepsonderwijs richt zich op het opschalen van bestaande samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Door op te schalen worden niet alleen meer bedrijven en werknemers bereikt, maar bestaat ook de hoop dat de meerwaarde voor het mkb wordt bewezen. Waardoor de PPS-en financieel zelfvoorzienend kunnen worden. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 210 miljoen. Een voorwaardelijke toekenning van € 210 miljoen. Lees meer over dit project

Andere pijlers Nationaal Groeifonds

Andere pijlers waaraan geld is toegekend zijn Onderzoek, ontwikkeling en innovatie en Infrastructuur