Onderzoek, ontwikkeling en innovatie 2e ronde

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie is één van de terreinen waarop het Nationaal Groeifonds investeert in projecten. Op dit terrein liggen kansen voor economische groei en die willen wij graag met initiatiefnemers verzilveren. Binnen de pijler Onderzoek, ontwikkeling en innovatie valt onder andere fundamenteel onderzoek, doorontwikkeling van nieuwe technologieën of ideeën.

Blok onderzoek variant B

Projecten ronde 2

Voor de 2e ronde heeft de adviescommissie geadviseerd geld toe te kennen of te reserveren voor 20 projecten binnen deze pijler.

De revolutie van de zelfdenkende moleculaire systemen

Zelfdenkende moleculaire systemen zet in op het snijvlak van moleculaire scheikunde met digitale technieken zoals AI en richt zich op snellere rekenkracht 'neuromorphic computing' en radicale vernieuwingen in materialen die zichzelf bijvoorbeeld kunnen herstellen. Dit project wordt geleid door een topwetenschappelijk consortium en zoekt samenwerking met het Duitse Max Planck instituut. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 97 miljoen. Een voorwaardelijke toekenning van € 97 miljoen. Lees meer over dit project

Duurzame MaterialenNL

Duurzame MaterialenNL verbindt 3 materiaalclusters in Nederland met elkaar: de energiematerialen, constructiematerialen en circulaire plastics. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 220 miljoen voor het plasticsgedeelte. De commissie is er niet van overtuigd van dat de toegenomen complexiteit van het programma opweegt tegen de voordelen van de verbinding. Bovendien is de uitgangspositie niet op alle deelgebieden even overtuigend. Daarom een voorwaardelijke toekenning van € 220 miljoen. Lees meer over dit project. 

Einstein Telescope

Einstein Telescope is een internationaal fundamenteel onderzoeksproject. Er worden zwaartekrachtgolven onderzocht en daarvoor wordt een grootschalige ondergrondse infrastructuur van buizen gebouwd, voorzien in Limburg. Dergelijke projecten trekken tal van hoogwaardige technologische bedrijven uit binnen- en buitenland. De benodigde technologie (denk aan nanotechnologie, AI, quantum computing, fotonica) kan in tal van andere sectoren worden toegepast. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 42 miljoen. Een voorwaardelijke toekenning van € 42 miljoen en een reservering van € 870 miljoen. Als de bid succesvol is in 2025 kan de commissie adviseren over de reservering. Lees meer over dit project

NXTGEN HIGHTECH

NXTGEN HIGHTECH ontwikkelt een nieuwe generatie high tech equipment binnen 6 toepassingsdomeinen: lasersatellietcommunicatie, biomedische productietechnologie, semiconductors, composieten, energie en agrifood. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 450 miljoen. Een voorwaardelijke toekenning van € 450 miljoen. Lees meer over dit project

Photondelta

Photondelta tilt het Nederlandse ecosysteem voor geïntegreerde fotonica op naar Europees topniveau. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 471 miljoen. Een voorwaardelijke toekenning van € 471 miljoen. Lees meer over dit project

Cellulaire agricultuur

Cellulaire agricultuur gaat over de techniek voor het kweken van cellen zonder tussenkomst van dieren om tot een dier- en planeetvriendelijker vlees- of melkproduct te komen. Het project speelt daarmee in op de eiwittransitie. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 60 miljoen. Een voorwaardelijke toekenning van € 60 miljoen. Lees meer over dit project

CropXR

CropXR richt zich op een veelbelovende, nieuwe veredelingstechniek waarmee veel sneller en efficiënter klimaatresistente gewassen kunnen worden ontwikkeld. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 43 miljoen. Een toekenning van € 21 miljoen en een voorwaardelijke toekenning van € 22 miljoen. Lees meer over dit project

Groeiplan Watertechnologie

Groeiplan Watertechnologie beoogt nieuwe technologie rondom de beschikbaarheid van (schoon) water te ontwikkelen en in de praktijk toe te passen via diverse pilots. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 135 miljoen. Een reservering van € 135 miljoen. Lees meer over dit project

NL2120, het groene verdienvermogen van Nederland

NL2120, het groene verdienvermogen zoekt natuurlijke oplossingen voor een duurzaam en klimaatbestendig gebruik van land- en watersystemen. Het voorstel combineert een kennisprogramma met investeringen in gebiedsprojecten in verschillende landschapstypen.

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 110 miljoen. Een reservering van € 110 miljoen. Lees meer over dit project

Werklandschappen van de toekomst

Werklandschappen van de toekomst beoogt een grootschalige vergroening van bedrijventerreinen te realiseren. Dit moet positieve effecten opleveren op het gebied van onder meer klimaatadaptatie, biodiversiteit en arbeidsproductiviteit.

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 26 miljoen. Een reservering van € 26 miljoen. Lees meer over dit project

Biotech Booster

Het Biotech Booster voorstel richt zich op de doorontwikkeling van kennis naar bedrijvigheid. Het voorstel richt zich naast de toepassing in de gezondheidszorg, ook op andere sectoren zoals de chemie en de landbouw.

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 246 miljoen. Een toekenning van € 50 miljoen voor de 1e fase en een voorwaardelijke toekenning van € 196 miljoen. Lees meer over dit project

Oncode-PACT

Het Oncode-PACT-voorstel richt zich vooral op het efficiënter en effectiever inrichten van de voorfase van kankeronderzoek. Uiteindelijk moet dit leiden tot minder risico’s in het proces en goedkopere nieuwe medicijnen. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 325 miljoen. Een toekenning van € 161 miljoen en een voorwaardelijke toekenning van € 164 miljoen. Lees meer over dit project

PharmaNL

PharmaNL richt zich vooral op de technische faciliteiten voor startups in de farmaceutische industrie. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 80 miljoen. Een voorwaardelijke toekenning van € 80 miljoen. Lees meer over dit project

Toekomstbestendige leefomgeving

Toekomstbestendige leefomgeving wil innovaties in de ontwerp-, bouw- en technieksector bevorderen door barrières voor innovatieontwikkeling weg te nemen. Productiviteitsverhoging in de bouw zorgt voor verdienvermogen en is cruciaal voor de grote maatschappelijke opgaven in de gebouwde omgeving. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 100 miljoen. Een reservering van € 100 miljoen. Lees meer over dit project

Groenvermogen II

Groenvermogen II richt zich op de realisatie van groene waterstofprojecten van tenminste 100 MW. Het project zet in op de industriële opschaling van productie, opslag en toepassing van groene waterstof. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 500 miljoen. Een toekenning van € 250 miljoen en een voorwaardelijke toekenning van € 250 miljoen. Lees meer over dit project

Nieuwe Warmte Nu!

Nieuwe Warmte Nu! heeft als doel de aanleg van duurzame collectieve warmtesystemen te versnellen door middel van innovatie. Het project draagt bij aan de maatschappelijke opgave om de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving sterk te reduceren. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 200 miljoen. Een voorwaardelijke toekenning van € 200 miljoen. Lees meer over dit project

Digitaal Ecosysteem Mobiliteit en Smart City

Digitaal Ecosysteem Mobiliteit en Smart City betreft het realiseren van een digitale infrastructuur voor het delen en gebruiken van data. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 85 miljoen. Een reservering van € 85 miljoen. Lees meer over dit project

Digitale Infrastructuur Logistiek

Digitale Infrastructuur Logistiek heeft als doel digitalisering van de logistieke sector te versnellen en faciliteren. Zo kunnen efficiencywinsten worden behaald door hogere beladingsgraden, kortere wachttijden, minder buffervoorraden en lagere administratieve kosten. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 51 miljoen. Een toekenning van € 51 miljoen. Lees meer over dit project

Luchtvaart in Transitie

Luchtvaart in Transitie is gericht op het verduurzamen van de luchtvaartsector. De kern van de toekenning richt zich op doorbraaktechnologieën voor ultra-efficiënte vliegtuigontwikkeling en daarbij behorend onderzoek en flankerende activiteiten. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 383 miljoen. Een toekenning van € 264 miljoen en een voorwaardelijke toekenning van € 119 miljoen. Lees meer over dit project

Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch

Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch wil een deel van de binnenvaart verduurzamen via een nieuw energiesysteem. Door te investeren in dockingstations, batterijcontainers en het ombouwen van schepen kan er een rendabel en schaalbaar netwerk van open-toegankelijke laadinfrastructuur en energiecontainers ontstaan voor waarmee emissieloos varen. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 50 miljoen. Een toekenning van € 50 miljoen. Lees meer over dit project

Andere pijlers Nationaal Groeifonds

Andere pijlers waaraan geld is toegekend zijn Kennisontwikkeling en Infrastructuur