Cellulaire agricultuur

De mondiale vraag naar dierlijke eiwitten (vooral vlees en zuivel) zal blijven stijgen (30 - 50% in 2050). Gezien de uitdagingen die uitbreiding van de huidige landbouw met zich meebrengt, is er veel aandacht voor alternatieve eiwitbronnen. Cellulaire agricultuur (CA) is een veelbelovende technologie waarbij door het kweken van cellen in plaats van dieren, hetzelfde vertrouwde vlees- of melkproduct gemaakt kan worden, maar dan op een dier- en planeetvriendelijke manier.

Nederland heeft een uitstekende technische en economische uitgangspositie in landbouw en biotechnologie om zich als wereldleider in deze groeimarkt te ontwikkelen. Daarnaast is er een klein aantal CA start ups in Nederland dat succesvol private investeringen aantrekt.

Maar we laten een grote kans voor Nederland liggen als we denken dat daarmee de race gelopen is. We zien grote ontwikkelingen in het buitenland en staan als Nederland voor een keuze; nu investeren en de vruchten plukken, of kennis en inkomsten laten wegvloeien naar het buitenland. Het Nationaal Groeifonds is de manier waarop Nederland deze verdienkans kan grijpen.

Dit voorstel beschrijft hoe Nederland wereldwijd koploper kan worden in CA. Met een totale eenmalige impuls van € 252 - € 382 miljoen van het Nationaal Groeifonds, kunnen we:

  • de komende 15 jaar € 4,7 miljard extra privaat kapitaal mobiliseren;
  • in 2050 € 9,7 - 14,1 miljard per jaar incrementeel verdienvermogen genereren;
  • in 2050 11,7 - 12,2 Mton CO2-eq. en 98,1 - 131,3 kton ammoniak per jaar voorkomen.

Mondiaal leiderschap behoeft een volwaardig publiek ecosysteem, dat met behulp van dit Groeiplan wordt gebouwd op 5 pilaren; onderwijs, onderzoek, opschaling, maatschappelijke integratie (inclusief boeren en consumenten) en innovatie.