CROPXR

Mede dankzij vele decennia van publieke investeringen staat de Nederlandse plantenveredelingssector aan de wereldtop bij het ontwikkelen en produceren van nieuwe variëteiten van land- en tuinbouwgewassen. Nederland is daardoor wereldleider in de export van uitgangsmaterialen zoals zaden en pootgoed.

De komende jaren wachten deze sector nieuwe uitdagingen maar ook grote kansen. De concurrentie uit opkomende economieën neemt toe, maar er breekt ook een periode aan waarin de wereldmarkt van uitgangsmaterialen fors gaat groeien. Met een publieke investering nu van ruim € 40 miljoen in baanbrekende technologie kan de sector op termijn miljarden extra bijdragen aan het verdienvermogen van Nederland.

Door een toenemende wereldbevolking, veranderende voedingspatronen, een groeiende vraag naar plantaardige producten, en krimpende landbouwarealen zal de vraag naar verbeterde gewasvariëteiten sterk groeien. Ten opzichte van nu zullen die nieuwe variëteiten beter moeten presteren onder meer uitdagende omstandigheden: wereldwijd worden oogsten bedreigd door de gevolgen van klimaatverandering, en de noodzaak om het milieu te beschermen noopt tot teeltmethoden die bodem, water, lucht en biodiversiteit minder belasten.

Vandaag telen veel boeren gewassen die werden ontwikkeld om topprestaties te leveren onder nauw, met meststoffen en chemische gewasbeschermingsmiddelen, gecontroleerde omstandigheden. De gewassen van morgen zullen ook zonder zulke intensieve maatregelen betrouwbare oogsten moeten geven, ook al staan ze juist onder grotere druk uit hun omgeving: van hitte en droogte bijvoorbeeld, nieuwe ziekten en plagen, overstromingen, bodemverzilting of sterk verminderde bemesting.

Voor duurzame én productieve land- en tuinbouw zijn daarom dringend en op grote schaal meer weerbare (eXtra Resilient) gewassen nodig, die dankzij specifieke combinaties van erfelijke eigenschappen veel stressfactoren kunnen weerstaan zonder hulp van intensieve beheersmaatregelen of chemische gewasbeschermingsmiddelen, maar mét behoud van opbrengst en kwaliteit.