Duurzame MaterialenNL

Opschaling van duurzame materiaalinnovaties biedt oplossingen voor de energietransitie en duurzaamheidsvraagstukken en tegelijkertijd een enorme economische kans. Op weg naar een duurzame toekomst is er dringend behoefte aan innovatieve manieren om CO2-emissie en materiaalverspilling terug te dringen. Functionele, duurzame en circulaire materiaalinnovaties zijn hiervoor essentieel.

De overgang naar economisch rendabele productie en gebruik van duurzame en 100% circulaire materialen met nieuwe functionaliteiten heet de materialentransitie. Ons land heeft hierin een veelbelovende startpositie. Door nú in te zetten op de materialentransitie grijpt Nederland grote economische en maatschappelijke kansen.

Duurzame MaterialenNL maakt Nederland koploper in de materialentransitie door knelpunten in de opschaling van laboratoriumschaal naar productie op te lossen. Met dit Nationaal Groeifondsvoorstel (budget: € 1.366 miljoen, waarvan Nationaal Groeifonds: € 668 miljoen) pakken meer dan 300 samenwerkende partijen 3 belangrijke materiaalsectoren met grote economische en duurzaamheidspotentie aan:

  • energiematerialen;
  • constructieve materialen; en
  • circulaire plastics.

Het voorstel ontwikkelt 12 Demonstrators voor nieuwe technologieën waarmee duurzame materialeninnovaties van het lab naar de praktijk kunnen worden gebracht. Daaromheen ontwikkelt het voorstel nieuwe karakterisatiefaciliteiten, verzamelt het kennis over ecosysteemontwikkeling, duurzaamheid en circulariteit en voert het een funderend onderzoeksprogramma uit.

Duurzame MaterialenNL legt de basis voor aanzienlijke economische en maatschappelijke baten

Duurzame MaterialenNL ontwikkelt nieuwe technologieën die de uitstoot van CO2- en andere emissies aanzienlijk kunnen verlagen in de energiesector, industrie, gebouwde omgeving, en transport. Het ontsluit mogelijkheden om materiaalstromen circulair te maken en ontwikkelt modellen en systemen om de materiaaltransitie in de maatschappij te integreren. Een economische analyse laat een verdienvermogen zien van € 3,9 miljard/jaar in 2052.