Adviesrapport eerste beoordelingsronde commissie Nationaal Groeifonds

De commissie adviseert in deze eerste beoordelingsronde € 646 miljoen (mln) aan de ingediende voorstellen toe te kennen. Van dit bedrag stelt de commissie voor om een bedrag van € 121 mln direct toe te kennen en € 525 mln voorwaardelijk toe te kennen.