Infrastructuur

Het terrein infrastructuur is een van drie terreinen waarop het Nationaal Groeifonds investeert in projecten. Op dit terrein liggen kansen voor economische groei. Het gaat over infrastructurele projecten in brede zin. Bijvoorbeeld spoor, waterinfrastructuur, digitale infrastructuur en energie-infrastructuur.

Infrastructuur

Voor de eerste ronde heeft de commissie geadviseerd geld toe te kennen of te reserveren voor tien voorstellen van de pijlers kennisontwikkeling, onderzoek en innovatie (R&D&I), en infrastructuur.

Voor Infrastructuur gaat het om de volgende drie projecten:

1. Schaalsprong Metropolitaan OV en Verstedelijking Zuidelijke Randstad

Dit project wil investeren in het versterken van de openbaar vervoer infrastructuur in de regio's Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer, uitbreiding van het spoor Leiden-Dordrecht en nieuwe stations voor betere bereikbaarheid.

Het Nationaal Groeifonds reserveert geld voor het projectonderdeel ‘Oude Lijn’ tussen Schiedam en Delft. Maximaal € 1000 mln (50% van de geschatte kosten).

2. Schaalsprong Metropolitaan OV-systeem MRA en verstedelijking

Dit project stelt voor het doortrekken van het Noord/Zuidlijn metrotracé van Amsterdam Zuid naar Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de Amsterdamse metroring van Isolatorweg naar Amsterdam Centraal. Het doel is de bereikbaarheid te verbeteren en economische groei.

Het Nationaal Groeifonds reserveert geld voor het projectonderdeel ‘Doortrekken Noord/Zuidlijn’. Maximaal € 1500 mln (50% van de geschatte kosten).

3. Brainportlijn Eindhoven

Dit voorstel gaat over een vrijliggende busbaan voor emissieloos zelfrijdend collectief personenvervoer in combinatie met een innovatieprogramma voor de automotive sector. Het doel is om daarmee de bereikbaarheid en het vestigingsklimaat van de regio te versterken en om autonoom rijdend (bus)vervoer een impuls te geven.

Het Nationaal Groeifonds reserveert € 30 mln (50% van de geschatte kosten) voor het onderdeel innovatieprogramma van het project.

Andere projecten Groeifonds

Kijk voor de andere projecten waar geld aan is toegekend op de pagina Onderzoek, ontwikkeling en innovatie en de pagina Infrastructuur.