Kennisontwikkeling

Het terrein kennisontwikkeling is een van drie terreinen waarop het Nationaal Groeifonds investeert in projecten. Het gaat over kansen die er liggen om te investeren in onderwijs en het leren van vaardigheden. Investeren in menselijk kapitaal leidt tot economische groei. Bijvoorbeeld doordat mensen door het opdoen van kennis betere diensten en producten kunnen maken, die meer geld opleveren.

Kennisontwikkeling

Projecten

Voor de eerste ronde heeft de commissie geadviseerd geld toe te kennen of te reserveren voor tien voorstellen van de pijlers kennisontwikkeling, onderzoek en innovatie (R&D&I), en infrastructuur.

Voor Kennisontwikkeling gaat het om de volgende twee projecten:

1. Versterking Infrastructuur Leven Lang Ontwikkelen

Dit project stelt voor om te investeren in onder meer in het personaliseren van een digitaal scholingsoverzicht en een proef met ontwikkeladviezen voor praktisch opgeleide mensen. Het doel is om bij te dragen aan het vergroten en actueel houden van kennis en vaardigheden voor betere kansen op de arbeidsmarkt.

Het Nationaal Groeifonds investeert in bovenstaande onderdelen, maximaal voor 90 mln.

Een voorwaardelijke toekenning van € 45 mln voor het digitaal scholingsoverzicht en een reservering van € 45 mln voor de pilot ontwikkeladviezen.

2. Transitie naar innovatief en toekomstbestendig onderwijs

Dit project stelt voor te investeren in digitale leer- en hulpmiddelen en ICT om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Bijvoorbeeld in een Nationaal Onderwijslab waar prototypes ontwikkeld worden voor verdere opschaling.

De investering uit Het Nationaal Groeifonds bedraagt maximaal € 143 mln.

Het gaat om € 80 mln voorwaardelijk toekenning voor het Nationaal Onderwijslab en € 63 mln aan reserveringen voor het opschalen van kansrijke prototypes.

Andere projecten Groeifonds

Kijk voor de andere projecten waar geld aan is toegekend op de pagina Onderzoek, ontwikkeling en innovatie en de pagina Infrastructuur.