Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Het terrein Onderzoek, ontwikkeling en innovatie is een van drie terreinen waarop het Nationaal Groeifonds investeert in projecten. Op dit terrein liggen kansen voor economische groei en die willen wij graag met initiatiefnemers verzilveren. Binnen onderzoek, ontwikkeling en innovatie valt onder andere fundamenteel onderzoek, doorontwikkeling van nieuwe technologieën of ideeën.

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Voor de eerste ronde heeft de commissie geadviseerd geld toe te kennen of te reserveren voor tien voorstellen van de pijlers kennisontwikkeling, onderzoek en innovatie (R&D&I), en infrastructuur.

Voor Onderzoek, ontwikkeling en innovatie gaat het om de volgende vijf projecten:

1. AiNed

Een investeringsprogramma om de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie te benutten voor de Nederlandse economie en samenleving.

De investering uit het Groeifonds in het project is maximaal € 276 mln.

Een toekenning van € 44 mln, een voorwaardelijke toekenning van € 44 mln en een reservering van € 188 mln.

2. Groenvermogen van de Nederlandse economie

Een project om toepassingen van groene waterstof in o.a. de chemie, transport, en zware industrie versneld mogelijk te maken door innovatie van productie en toepassing van groene waterstof.

De investering uit het Groeifonds bedraagt maximaal € 338 mln.

Een voorwaardelijke toekenning van € 73 mln en een reservering van € 265 mln.

3. QuantumDeltaNL

Het project richt zich op het versterken van Nederlandse quantumsector. Deze technologie kan van grote betekenis zijn voor vergroting van de rekenkracht. Zo kunnen  mogelijk communicatie en netwerken tot stand gebracht worden die vele malen veiliger zijn dan de huidige middelen.

De investering uit het Groeifonds bedraagt maximaal € 615 mln.

Een toekenning van € 54 mln, een voorwaardelijke toekenning van € 228 mln, en een reservering van € 333 mln.

4. Health-RI

Het project heeft als doel om gebruik van data op het gebeid van gezondheid te stimuleren en standaardisatie te bevorderen tussen Nederlandse zorginstellingen, kennisinstellingen en bedrijven. Daardoor wordt onder andere betere diagnose mogelijk.

De investering uit het Groeifonds bedraagt maximaal € 69 mln.

Een voorwaardelijke toekenning van € 22 mln en een reservering van € 47 mln.

5. RegMed XB

Het project wil investeren in vier pilotfabrieken voor regeneratieve gezondheidszorg. Daar worden behandelingen ontwikkeld die gebruikmaken van het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Chronische ziekten kunnen hierdoor worden voorkomen of genezen. Het Nederlandse bedrijfsleven kan hierin vooroplopen.

De investering uit het Groeifonds bedraagt maximaal € 56 mln.

Een toekenning van € 23 mln en een voorwaardelijke toekenning van € 33 mln.

Andere projecten Groeifonds

Kijk voor de andere projecten waar geld aan is toegekend op de pagina Kennisontwikkeling en de pagina Infrastructuur.