Kamerbrief over woningbouwprojecten en het Nationaal Groeifonds

Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over zijn oordeel over de motie die de regering verzoekt 'het mogelijk te maken dat innovatieve projecten in de bouw en in de infrastructuur die bijdragen aan het ontsluiten van woningbouwprojecten, die voldoen aan het doel en de criteria van het fonds, in aanmerking kunnen komen voor het groeifonds'.