Kamerbrief Bekostiging investeringsvoorstellen uit Nationaal Groeifonds

Minister Van 't Wout van Economische Zaken en Klimaat en minister Hoekstra van Financiën sturen een brief naar de Tweede Kamer over 'Bekostiging investeringsvoorstellen uit Nationaal Groeifonds'.