Kamerbrief 19 januari 2024 over vierde ronde Nationaal Groeifonds

Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de 4e ronde van het Nationaal Groeifonds 2024. Het Nationaal Groeifonds heeft als doel om het duurzaam verdienvermogen van Nederland te vergroten door te investeren in onderzoek, ontwikkeling, innovatie en kennisontwikkeling.