Kamerbrief 4 juni 2024 Beantwoording Kamervragen schriftelijk overleg pauzering vierde ronde Nationaal Groeifonds

Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over het pauzeren van de 4e ronde van het Nationaal Groeifonds. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.