Adviesrapport tweede beoordelingsronde commissie Nationaal Groeifonds

Dit rapport bevat het advies voor de tweede beoordelingsronde. De commissie adviseert het kabinet om € 5 miljard toe te kennen. Van dit bedrag stelt de commissie voor om € 1,3 miljard direct toe te kennen en € 3,7 miljard voorwaardelijk toe te kennen. De commissie adviseert daarnaast om € 1,3 miljard te reserveren.