Bijlagenrapport tweede beoordelingsronde: adviezen individuele experts

De commissie Nationaal Groeifonds heeft voor de beoordeling van de voorstellen in de tweede indieningsronde gebruik gemaakt van de expertise van een groot aantal experts.

Naast de grotere onderzoeks- en adviesorganisaties die naar aspecten van de voorstellen over de volle breedte van het fonds hebben gekeken (CPB, SEO, PwC, EY, NWO, NEN, Dialogic, TNO, Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen) heeft de commissie ook individuele experts geraadpleegd. De lijst van geraadpleegde individuele experts in het hoofdrapport bevat hiervan een overzicht. De experts zijn geïnterviewd of hebben deelgenomen aan verschillende panelgesprekken. Een deel van de experts is gevraagd om een review van een voorstel of een achtergrondrapport bij een bepaald thema op te stellen. Deze rapporten zijn gebundeld in voorliggende rapportage. Op verzoek van NWO zijn de adviezen van de door hen ingeschakelde experts voor het thema Kennisontwikkeling vertrouwelijk.