Advies over Human Capital van Platform voor Talent en Technologie

Dit document vervangt het advies over Human Capital dat op 30 juni 2023 is gepubliceerd. De vorige versie van het advies was niet digitaal toegankelijk. Dit is in deze uitgave rechtgezet.

Human capital is een expliciet onderdeel van de aanvragen voor het Nationaal Groeifonds. Lees het advies dat Platform Talent voor Technologie op dit vlak heeft gegeven over de ingediende projecten binnen de pijler Onderzoek, ontwikkeling en innovatie.