Adviesrapport derde beoordelingsronde commissie Nationaal Groeifonds

Lees in het rapport van de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds de uitgebreide toelichting op het advies om € 4,001 miljard te committeren aan 18 ingediende voorstellen. De commissie beoordeelde de voorstellen aan de hand van het vooraf gepubliceerde analysekader.

Dit document vervangt het adviesrapport wat op 30 juni 2023 is gepubliceerd. In de vorige versie was in de opmaak niet elk project correct belicht. Dit is in deze uitgave rechtgezet.