Handreiking Valorisatie

In de handleiding bij het indieningsformulier is aangegeven waar op ingegaan moet worden voor wat betreft valorisatie. Mede op basis van ervaringen uit de eerste beoordelingsrondes van de adviescommissie, geeft dit document inspiratie en verwijzingen om een voorstel te verrijken.