Notitie en format steunbrief gerelateerde investeringen publieke kennisinstellingen

De publieke kennisinstellingen kunnen door middel van een steunbrief beargumenteren welke gerelateerde investeringen zij op een bepaald onderwerp doen. Dit format is geen verplichting, maar een hulpmiddel om een steunbrief vorm te geven.