Bijlage A Voorbeelden van de Theory of Change per projecttype

Deze bijlage bevat voorbeelden, bedoeld om indieners te helpen. Het betreft niet een ’mal’ waarin de Theory of Change van elk voorstel moet passen. Meer algemene richtlijnen voor het invullen van de Theory of Change staan in de hoofdtekst van de handreiking economische effecten. De hoofdtekst van de handreiking economische effecten geeft ook aan welke projecttypen in deze bijlage worden onderscheiden. Op een voorstel kunnen meerdere projecttypen van toepassing zijn.