Analysekader ronde 2024/2025

De adviescommissie Nationaal Groeifonds gebruikt een analysekader om voorstellen voor investeringen met een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds op een gestructureerde en consistente wijze te analyseren en te beoordelen.