Video Werklandschappen van de Toekomst

Er zijn ongeveer 3.500 bedrijventerreinen in Nederland. Die terreinen staan voor grote uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteit en energie en hebben tegelijkertijd een enorme vergroeningspotentie. Werklandschappen van de Toekomst wil in 9 jaar minimaal 1.000 bedrijventerreinen transformeren in toekomstbestendige 'werklandschappen' en daarmee een 'nieuw normaal' creëren.