Privacy

Hoe gaat het Nationaal Groeifonds om met uw persoonsgegevens?

Het Nationaal Groeifonds gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. 

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens op nationaalgroeifonds.nl voor de onderstaande doelen:

  • afhandeling van vragen, klachten en verzoeken
  • statistieken sitebezoek (traffic)

Waarom vraagt het Nationaal Groeifonds deze persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om bovenstaande doelen te bereiken.

Op welke manier verwerkt het Nationaal Groeifonds uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om het doel te behalen met zo min mogelijk gegevens. Voor statistieken sitebezoek zijn uw gegevens geanonimiseerd.

Onze eigen medewerkers behandelen uw vraag, klacht of verzoek. 

Het Nationaal Groeifonds deelt uw gegevens niet met derden.

Indien u gebruik maakt van de ‘Deel deze pagina’-knoppen, dan bestaat de mogelijkheid dat het socialemediakanaal waarop u deelt, de informatie op die pagina als ‘interesse’ aan uw profiel toevoegt.

Bewaartermijnen

Het Nationaal Groeifonds bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking en neemt daarbij de Archiefwet in acht.

Zodra wij uw vraag, klacht of verzoek hebben beantwoord (doel 1) verwijderen we uw persoonsgegevens uit onze systemen.

Wanneer u kenbaar maakt, niet meer op de hoogte gehouden te willen worden, vernietigen wij uw persoonsgegevens direct.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

Uw gegevens kunnen wel gebruikt worden voor opsporing. Bijvoorbeeld als u via deze site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze regels worden ook uw rechten beschreven met betrekking tot uw persoonsgegevens.