Quantum Delta NL: “De ontwikkeling van quantumtechnologie vereist experts van alle niveaus”

Nederland staat aan het begin van een quantumrevolutie: quantumcomputers maken in de toekomst waarschijnlijk extreem moeilijke berekeningen mogelijk. Zo kunnen ze zelfs helpen bij de ontwikkeling van medicijnen of het verbeteren van weersvoorspellingen. Het programma Quantum Delta NL heeft als doel een nieuwe digitale hightechindustrie te bouwen.

Pieter de Witte, director research programmes & IP bij Quantum Delta NL vertelt over de mogelijkheden van quantumcomputers: “We verwachten met quantumsensoren heel precies het waterpeil in de gaten te kunnen houden. Dat is voor een land als Nederland essentieel. Zeker met het oog op klimaatverandering en de stijging van de waterspiegel. Wel is er nog een lange weg te gaan. Zeker voor de ontwikkeling van de quantumcomputer zijn nog vele jaren nodig.” 

Breed programma

Voor het bouwen van een nieuwe digitale hightechindustrie zijn 4 onderdelen belangrijk: 

  • het stimuleren van onderzoek en innovatie;
  • het bouwen aan een ecosysteem van ondernemers;
  • het ontwikkelen en aantrekken van talent;
  • toepassen van maatschappelijk impact van quantum.

De Witte: “Quantum Delta NL is een breed programma. We bouwen een ecosysteem en halen zoveel mogelijk kennis uit universiteiten. En daar moeten we ondernemers én investeerders bij vinden. Dat zorgt voor allerlei uitdagingen. Bijvoorbeeld toegang tot investeringen. Het ontwikkelen van dit soort technologieën is heel duur. Daarom heb je extern kapitaal nodig. Dankzij het Nationaal Groeifonds hebben we al grote stappen kunnen zetten.”

Talent vinden

Een andere uitdaging is het vinden van talent. Daarvoor heeft het programma onlangs 4 talent & learning centers geopend in Twente, Eindhoven, Leiden/Delft en in Amsterdam. In die steden bevinden zich opleidingen gericht op de ontwikkeling van quantumtechnologie. De Witte beargumenteert de samenwerking met universiteiten, hbo’s en mbo’s: “We hebben straks experts nodig op alle gebieden en vanuit alle lagen, bijvoorbeeld binnen de mechatronica of chiptechnologie.”

Technologie naar de markt

Quantum Delta NL wil komend jaar internationaal groeien door de technologie vanuit universiteiten naar de markt te brengen. De Witte stelt dat de quantum-waardeketen internationaal is: “Wij hebben als doel om hier enkele bedrijven succesvolle en leidende posities te laten innemen. Daarvoor is internationale samenwerking en afstemming essentieel. We kunnen niet alles alleen doen als klein land. Maar we zijn wel heel goed in het voortbrengen van start-ups vanuit de universiteiten en TNO. Daarin lopen we internationaal in de kopgroep.”

Financiële steun van het Nationaal Groeifonds

Dankzij de steun van het Nationaal Groeifonds kan Quantum Delta NL quantumtechnologie ontwikkelen. Zo draagt het programma bij aan de Nederlandse economische groei op langere termijn. Voor de eerste fase van het programma is in 2021 € 54 miljoen toegekend uit het Nationaal Groeifonds en in 2022 nog eens € 228 miljoen voor de tweede fase. Voor de derde fase is € 333 miljoen gereserveerd. Momenteel werkt Quantum Delta NL aan een midterm-evaluatie en aan een nieuw plan: dit is een voorwaarde voor een toekenning van de derde fase. In 2023 is alvast € 60,2 miljoen uit de reservering toegekend aan Quantum Delta NL voor de uitvoering van een ambitieus internationaal programma waarbij nauw wordt samengewerkt met belangrijke R&D-spelers in Frankrijk en Duitsland. Het programma heeft als doel om het quantum-ecosysteem van Europa te versnellen en uiteindelijk te zorgen voor Europees technologisch leiderschap op het gebied van quantumtechnologie.