Nationaal Groeifonds financiert AI-innovatie voor gebruik in onderwijs

Nederlandse wetenschappers, scholen en ondernemers gaan gezamenlijk werken aan kennis, data en innovatieve producten op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Het kabinet kent 80 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds definitief toe om een zogenoemd Nationaal Onderwijslab op te zetten.

NGF financiert AI-innovatie voor gebruik in onderwijs

Publieke innovatie zorgt voor een gerichte en verantwoordelijke inzet van AI-technologie in het basis- en voortgezet onderwijs waarbij de leraar centraal blijft. Deze samenwerking biedt bovendien mogelijkheden om bij deze technologie de regie te houden op ethische aspecten zoals toegang tot data en privacy. Samenwerking geeft Nederlandse start- en scale-ups bovendien kansen om hierin ook een rol te gaan spelen.

Goede digitale leer- en hulpmiddelen en ICT vormen een belangrijke voorwaarde om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Nationale investeringen in AI en digitale innovatie blijven echter op dit punt internationaal gezien nog achter. Er bestaat bovendien nog geen goed ontwikkelde publieke onderzoeksinfrastructuur in Nederland waarvan scholen gebruik kunnen maken.

In een Nationaal Onderwijslab gaan partijen vanaf 2022 aan de slag om AI-innovaties te ontwikkelen die bijdragen aan bijvoorbeeld onderwijs op maat, leesvaardigheid en digitale kennis van scholieren. De toegekende publieke financiering is voor een periode van tien jaar.

Nationaal Groeifonds bekostigt onder meer onderzoek en innovatie

Afgelopen voorjaar maakten de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Financiën bekend dat zij 646 miljoen euro investeren en 3,5 miljard euro reserveren vanuit het Nationaal Groeifonds (NGF) voor tien projecten die moeten zorgen voor meer economische groei in Nederland. Voor het gereserveerde deel moesten de indieners extra onderbouwing geven, voordat een definitief besluit volgt.

In augustus besloot het kabinet het voorwaardelijk toegekende budget vanuit het NGF voor de projecten Health-RI en Groenvermogen om te zetten in een onvoorwaardelijke toekenning. Nu volgt de definitieve toekenning voor het Nationaal Onderwijslab. Op het gebied van kunstmatige intelligentie kreeg het investeringsprogramma van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) afgelopen voorjaar al bekostiging toegekend.

Tweede ronde voor nieuwe en verbeterde voorstellen

Vanuit het Nationaal Groeifonds loopt inmiddels een tweede ronde waarin verbeterde én nieuwe voorstellen kunnen worden ingediend voor financiering. Onderzoek en ontwikkeling (R&D) en innovatie blijft één van de pijlers van het fonds. In totaal is er 20 miljard euro vanuit het fonds beschikbaar tot 2026, in de eerste ronde is in april zo’n 4 miljard euro (deels voorwaardelijk) toegekend en gereserveerd.